Kosten van rechtsbijstand

Als cliënt wilt u weten welke kosten u zult gaan maken. Daarover maken wij duidelijke afspraken.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Wij bekijken altijd met u of u op basis van uw inkomen (en vermogen) in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (de zgn. toevoeging). Als het inkomen en vermogen beneden de door de overheid vastgestelde grenzen ligt worden de kosten van rechtsbijstand gedragen door de overheid. U betaalt dan niet een uurtarief, maar een eenmalige eigen bijdrage. De hoogte daarvan is afhankelijk van het inkomen. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt de hoogte van die eigen bijdrage. Voor uitgebreide informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u terecht op www.rechtsbijstand.nl.

Rechtsbijstandsverzekering

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft geldt in het algemeen als voorwaarde dat u wordt geadviseerd door een medewerker van de verzekeraar. U heeft wel de mogelijkheid om zelf een advocaat te kiezen als het aankomt op een procedure. De kosten van rechtsbijstand komen dan voor rekening van uw rechtsbijstandsverzekeraar. U heeft ook de mogelijkheid om bij ons op kosten van uw verzekeraar een second opinion te vragen als u het met de beoordeling van uw verzekeraar niet eens bent.

Honorarium

Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand zult u de kosten zelf moeten dragen. Het is zaak die kosten goed in de gaten te houden. Het uurtarief is afhankelijk van bijvoorbeeld het financiële belang van de zaak. U bespreekt deze zakelijke kant van de zaak met de advocaat die zich met uw zaak gaat bezighouden. Wij kunnen meestal een goede inschatting maken van de te verwachten kosten, zodat u nooit achteraf of tijdens de rit voor verrassingen komt te staan.

Verdere kosten

Het komt voor dat wij kosten aan derden voor u moeten voldoen. Te denken valt aan griffierecht aan de rechtbank, kosten van uittreksels uit openbare registers of deurwaarderskosten. Die kosten berekenen wij aan u door. Als het aankomt op een procedure bespreken wij altijd het procesrisico met u. Als u in de procedure aan het kortste eind zou trekken zou u immers veroordeeld kunnen worden in de proceskosten.

Rechtsvorm

Mr. drs. Frank Westenberg en mr. Piet Heijnen zijn met ingang van 1 augustus 1990 een burgerlijke maatschap aangegaan.

De maatschap is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer: 37156319.

BTW-nummer: NL008515669B01

Mr. Silvia Tromp werkt binnen het kantoor als zelfstandig gevestigd advocaat. Zij is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 65327136.

BTW-nummer: NL002202737B09

Beroepsaansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid is conform de algemene voorwaarden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico cq tot het in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 20.000,00 incl. BTW.

Bezoek en contact

Post- en bezoekadres: Nieuwe Steen 22, 1625 HV Hoorn

T: 0229 - 24 68 95

F: 0229 - 24 26 75

E: mail@whm-advocaten.nl

Openingstijden/telefonische bereikbaarheid:

Van maandag tot en met donderdag 09.00 uur - 12.30 uur

13.30 uur - 17.00 uur

Op vrijdag van 09.00 uur – 13.00 uur