Rechtsgebied

Zorg & welzijn

Zorg

Dagelijks merken wij allen hoe belangrijk het recht op goede zorg is. Zorg is in alle opzichten een kostbaar goed. Wij staan patiënten / cliënten en zorginstellingen bij als het gaat om de rechten over en weer. Met een aantal zorgaanbieders hebben wij in dat verband ook een vaste relatie. Frank Westenberg is specialist op het gebied van zorg en patiëntenrechten. Denk daarbij aan het algemene gezondheidsrecht, maar ook aan de Wet Verplichte GGZ en de Wet Zorg en Dwang. Hij kan u ook bijstaan in klachtprocedures bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg of andere klachtinstanties.

Welzijn

Mensen die zorg nodig hebben krijgen te maken met veel regels. Denk aan de zorgverzekeringswetten, Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Welke zorg valt onder welke regeling? Wie betaalt de zorg? Veel mensen willen zorg zelf kunnen organiseren met een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Ook zorgverleners moeten de weg zien te vinden tussen al die regels. Zij krijgen ook te maken met aanbestedingen. Ons kantoor kan daarbij de noodzakelijke ondersteuning bieden.

Kunnen we u helpen? Neem contact met ons op