Medewerker

Mr. Silvia Tromp

Advocaat

Medewerker

Mr. Silvia Tromp

Advocaat

Per 1 juli 2023 is Silvia Tromp werkzaam bij WF Advocaten, Koopvaarder 2 te 1625 BZ Hoorn (e-mail: silvia@wfadvocaten.nl, telefoon: 0229-23 84 04)

Silvia Tromp was sinds haar studententijd werkzaam bij ons kantoor. De liefde voor het vak is al vroeg ontstaan. Zij is in 2015 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en in 2016 beëdigd als advocaat.

Haar hart ligt in het Personen- en Familierecht. Als er problemen ontstaan binnen het gezin of de relatie kan zij u ondersteunen bij het vinden van de weg die past bij uw persoonlijke situatie. Zij behandelt ook zaken op het gebied van het Jeugdrecht zoals beschermingsmaatregelen (ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing) of problemen waarbij Veilig Thuis is betrokken.

Silvia Tromp geldt inmiddels als specialist op het gebied van de privacywetgeving (Avg). Zij adviseert instellingen en particulieren. Zij kan met u nagaan of er “AVG-proof” wordt gewerkt. Als u degene bent wiens privacy is geschonden vindt u in haar een gedreven advocaat.

Tot haar werkzaamheden behoort voorts het beoordelen van contracten en algemene voorwaarden. Daarnaast behandelt zij graag zaken op het terrein van het woonrecht en het consumentenrecht.

Haar stijl laat omschrijven als analytisch, doelgericht en – zeer belangrijk - met oog voor de menselijke kant. Kortom: zij is een advocaat die naast u staat en actief met u meedenkt.

Registratie specialisatie Orde van Advocaten:

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten zijn de volgende rechtsgebieden geregistreerd

Personen- en Familierecht:
- echtscheidingen, alimentatiezaken en omgangsregelingen
- ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen (jeugdrecht)
- ouderschap en erkenning

Algemene Praktijk

- burgerlijk recht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen per geregistreerd rechtsgebied.

Kunnen we u helpen? Neem contact met ons op