Medewerker

Mr. drs. Frank Westenberg

Advocaat

Medewerker

Mr. drs. Frank Westenberg

Advocaat

Vraag Frank Westenberg wat hij van de studie rechten vond en zijn antwoord is: vooral heel erg saai! Die saaiheid verdreef hij met (harde) muziek maken in een rockband en een tweede studie criminologie er naast. Maar: vanaf het moment dat hij letterlijk en figuurlijk met het recht ging werken met en voor mensen is het “never a dull moment”. In december 1986 werd hij beëdigd als advocaat. Na zoveel jaren praktijk is hij nog steeds gegrepen door het vak. De kernwoorden die bij hem passen zijn: deskundigheid, inzet en creativiteit. Tel daarbij op een geoefende blik en een geduldig oor en je hebt Frank ten voeten uit. Frank is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het gezondheidsrecht, waaronder ook medische aansprakelijkheid. Hij staat particulieren, organisaties en werkenden op het terrein van ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg bij. Een speciale plek neemt het patiëntenrecht in en dan specifiek het psychiatrisch patiënten recht (Wet Verplichte GGZ en Wet Zorg en dwang). Op dat terrein is hij ook auteur van een veel gebruikt juridisch handboek “Werken met de Wet verplichte GGZ”.


Frank Westenberg wordt met zijn kennis en ervaring ook buiten het directe advocatenwerk ingezet. Hij is werkzaam als auditor voor de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Als specialist op het gebied van het patiëntenrecht is hij als docent verbonden aan onder andere de postacademische opleiding van de Universiteit Maastricht en de OSR. Hij geeft ook “gastlessen” voor zorgorganisaties. Via de Nieuwe Steen Academie verzorgt hij samen met Nelleke Ubels opleidingen en scholing voor iedereen die beroepsmatig met het patiëntenrecht moet werken.

Registratie specialisatie Orde van Advocaten:

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten zijn de volgende rechtsgebieden geregistreerd

  • Gezondheidsrecht
  • Psychiatrische patiëntenrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen per geregistreerd rechtsgebied.

Kunnen we u helpen? Neem contact met ons op